Б. Браун Медикал ЕООД е част от групата Б.Браун, световно представен немски производител на лекарства, медицински консумативи и техника.

 

Във връзка с регионално маркетиране на медицински продукти, фирмата търси да наема временно двама студенти за заетост, изцяло съобразена с възможностите им.

 

Фирмата осигурява обучение, всички необходими материали и адекватно възнаграждение.

 

За контакти:

 

1592 София,

 

София Еърпорт Център (SAC)

бул. Христофор Колумб № 64

офис 111,

тел. 02 807 6793

моб. тел. 0885 478 744

daniela.gidikova@bbraun.com

 

Даниела Гидикова

Ръководител

„Човешки ресурси”

 

Борис Аргиров

 

Отговорник проект

моб. тел. 0887 503 098

boris.argirov@bbraun.com