Информация за работодателя

Име на фирмата:

Б. Браун Медикал ЕООД

 

Бизнес сектор:

Търговия на едро с лекарства, медицински консумативи и апаратура

 

Кратко представяне:

Част от немската група Б.Браун, дъщерна фирма, 56 служители, успешно представена на българския

пазар

 

Адрес: 1592 София, бул. Христофор Колумб № 64, София Еърпорт Център (САК), офис 111

 

Тел/факс: 02 807 6740, факс 02 807 6793

 

e-mail:daniela.gidikova@bbraun.com

 

web: www.bbraun.com  

Информация за работната позиция/стажантската програма

Описание:

Временна заетост, свързана с представяне и маркетирине на медициски продукти. Времетраене първоначално 3 месеца.

 

 

Референтен номер:

 

 

 

Работна сфера:

Маркетинг

 

 

Месторабота:

Стара Загора

 

 

Задължения и отговорности:

Контакти с лекари, пациентски организации и пациенти

 

Изисквания:

 

Завършен успешно 3 или 4 курс

 

Работно време:

 

Съобразно свободното време на студента

 

Вид заетост:

 

Временна

Възнаграждение:

 

По договаряне

Документи за кандидатстване:

 

Разговор за уточняване на мотивацията, заявление, ако кандидатът бъде одобрен ще бъде поискано свидетелство за съдимост и  уверение от университета, за да бъде подписан договор.

 

Срок за кандидатстване: 01 февруари 2016 г. 

Лице за контакти

Име

Даниела Гидикова

 

Позиция:

Ръководител „Човешки ресурси”

 

 

Адрес:

1592 София, бул. Христофор Колумб № 64, София Еърпорт Център (САК), офис 111

 

Тел/факс: 02 807 6793, факс 02 807 6793

e-mail: daniela.gidikova@bbraun.com