1.    Начална основна заплата (НОЗ) - 780 лв.

2.      Доплащания:

        за трудов стаж - 1% от НОЗ за всяка година прослужено време;

       за допълнително положен труд, нощен труд и приравнен - според действащата в лечебното заведение наредба;

3.      Работно време - 7 часа/дневно.

4.     Допълнителен отпуск за всички работещи в лечебното заведение - 15 дни/годишно.

5.      Опция за осигуряване на жилище.