Работодател

Срок на валидност

Бр. незаети

Длъжност

Град

Адрес

Тел

Образование

Компютърни умения

допълнителна информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ

30.11.2016

4

Лекар

Ловеч

ЦСМП гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 27, Павлина Николаева- 068603517

068603517

Висше / Медицина

работа с компютър

12-часови дежурства на смени, 1100 лв.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ

30.11.2016

1

Лекар

Луковит

ЦСМП гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 27 /ЦСМП гр. Луковит/, Павлина Николаева- 068603517

068603517

Висше / Медицина

работа с компютър

12-часови дежурства на смени, 1100 лв.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ

30.11.2016

3

Лекар

Тетевен

ЦСМП гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 27 /ЦСМП, гр. Тетевен/, Павлина Николаева- 068603517

068603517

Висше / Медицина

работа с компютър

12-часови дежурства на смени, 1100 лв.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ

30.11.2016

2

Лекар

Ябланица

ЦСМП гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 27 /ЦСМП гр. Ябланица/, Павлина Николаева- 068603517

068603517

Висше / Медицина

работа с компютър

12-часови дежурства на смени, 1100 лв.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ

30.11.2016

4

Лекар

Троян

ЦСМП гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 27 /ЦСМП, гр. Троян/, Павлина Николаева- 068603517 

068603517

Висше / Медицина

работа с компютър

12-часови дежурства на смени, 1100 лв.