1. Със заповед № ОХ-168/29.02.2016г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Длъжности за офицери:

№ по ред

Наименование на длъжността, ВП № на военното формироване и гарнизона

Брой

В о ен н о звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

1.

Лекар в клиника „Интензивно лечение” в катедра „Анестезиология и интензивно лечение” на Стационарен блок в Многопрофилна болница за активно лечение - София към ВМА.

1

капитан

3124 4017

магистър-лекар

Поверително

2.

Лекар в Диабетно отделение на Клиника по ендокринология и болести на обмяната в катедра „Пневмология, фтизиатрия и ендокринология и болести на обмяната” на Стационарен блок в Многопрофилна болница за активно лечение - София към ВМА.

1

капитан

3124 4017

магистър-лекар

Секретно

3.

Лекар в клиника „Хематология” на катедра „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина” в Стационарен блок на Многопрофилна болница за активно лечение - София към ВМА.

1

капитан

3124 4017

магистър-лекар

Секретно

4.

Лекар в Консултативно - диагностичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив към ВМА

1

капитан

3124 4017

магистър-лекар със специалност „Акушерство и гинекология”

Поверително

5.

Заместник - началник на медицински пункт във военно формирование 54800 - София в Медицински пунктове към ВМА - София.

1

капитан

3121 4012

магистър-лекар

Секретно

6.

Началник на медицински пункт във военно формирование 46390 - София в Медицински пунктове към ВМА - София.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

 


 

№ по ред

Наименование на длъжността, ВП № на военното формироване и гарнизона

Брой

В о ен н о звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

7.

Началник на медицински пункт във военно формирование 28610 - София в Медицински пунктове към ВМА - София.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

8.

Началник на медицински пункт във военно формирование 48940 - Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

9.

Лекар дентална медицина в медицински пункт във военно формирование 48940 - Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

3122 4019

магистър-

дентална

медицина

Секретно

10.

Началник на медицински пункт във военно формирование 52860 - Кичево в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

11.

Лекар на фрегата във военно формирование 22480 - Б - Бургас на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

3122 4020

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

12.

Лекар на фрегата във военно формирование 22480 - В - Бургас на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

3122 4020

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

13.

Лекар - корабен в медицински пункт на военно формирование 18360 - Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

3122 4020

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

14.

На чалник на медицински пункт във военно формирование 44220 - Пловдив в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

15.

Заместник - началник на медицински пункт във военно формирование 24490 - Асеновград в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3122 4011

магистър-лекар

Поверително

16.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 24490 - Асеновград в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3124 4017

магистър-лекар

Поверително

17.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 48430 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3123 4018

магистър-лекар

Секретно

18.

Лекар дентална медицина в Медицински пункт във военно формирование 48430 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3122 4019

магистър-

дентална

медицина

Секретно


 

№ по ред

Наименование на длъжността, ВП № на военното формироване и гарнизона

Брой

В о ен н о звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

19.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 34840 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3123 4018

магистър-лекар

Секретно

20.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 22180 - Казанлък на Военно формирование 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

2

капитан

3123 4018

магистър-лекар

Секретно

21.

Началник на медицински пункт във военно формирование 48340 - Карлово на Военно формирование 3 4750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

22.

Началник на медицински пункт във военно формирование 54890 - Казанлък на Военно формирование 3 4750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

23.

Началник на медицински пункт във военно формирование 28330 - Смолян в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

24.

Авиолекар в медицински пункт във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3122 4001

магистър-лекар със специалност „Авиационна медицина”

Секретно

25.

Ле кар в медицински пункт във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3123 4018

магистър-лекар

Секретно

26.

Авиолекар в медицински пункт във военно формирование 32040 - Крумово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3122 4001

магистър-лекар

Секретно

27.

Ле кар в медицински пункт във военно формирование 32040 - Крумово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3123 4018

магистър-лекар

Секретно

28.

Началник на медицински пункт във военно формирование 36150 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

3121 4031

магистър-лекар

Секретно

29.

Заместник-началник на медицински пункт в НВУ “Васил Левски” - Велико Търново в Медицински пунктове към МБАЛ - Плевен.

1

капитан

3121 4012

магистър-лекар

Секретно

30.

Началник на Медицински пункт във военно формирование 24430 - Троян в Медицински пунктове към МБАЛ - Плевен.

1

капитан

3123 4030

магистър-лекар

Секретно

 


 

№ по ред

Наименование на длъжността, ВП № на военното формироване и гарнизона

Брой

В о е н н о звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

31.

Заместник-началник на

1

капитан

3i22 40ii

магистъо-лекао

Секнетно

медицински пункт във военно

формирование 28880 - Белене в

Медицински пунктове към МБАЛ -

Плевен.

32.

Заместник-началник на

1

капитан

3i22 40ii

магистъо-лекао с годност за паоашутни скокове

Секнетно

медицински пункт във военно

фонминование 42800 - Плевен в

Медицински пунктове към МБАЛ -

 

 

 

Плевен.

 

33.

Началник на Медицински пункт

1

капитан

3i2i 403i

магистъо-лекао

Повелително

във военно фонминование 38220 -

Плевен в Медицински пунктове

към МБАЛ - Плевен.

 

34.

Началник на Медицински пункт

1

капитан

3i23 4030

магистъо-лекао

Секнетно

във военно фонминование 54990 -

Внаца в Медицински пунктове към

 

 

 

 

МБАЛ - Плевен.

35.

Лекан в медицински пункт във военно фонминование 52590 - Ямбол в Медицински пунктове към МБАЛ - Сливен.

1

капитан

3i23 40i8

магистър-лекар

Секнетно

36.

Заместник-началник на медицински пункт във военно фонминование 22220- Сливен в Медицински пунктове към МБАЛ - Сливен.

1

капитан

3i2i 40i2

магистър-лекар

Секнетно

37.

Заместник-началник на медицински пункт във военно фонминование 26030 - Безмен в Медицински пунктове към МБАЛ - Сливен.

1

капитан

3i22 40ii

магистър-лекар

Секнетно

38.

Лекан в Отделение за подготовка на хинунгически екипи на Военномедицински отняд за бънзо неагинане към Военномедицинска академия.

1

капитан

3i24 40i7

магистър-лекар със специалност „Хинунгия”

Секнетно

39.

Лекан в Медицинско отделение за осигуняване на мисии и учения на Военномедицински отняд за бънзо неагинане към Военномедицинска академия.

2

капитан

3i24 40i7

магистън-лекан

Секнетно

40.

Лекан в Сектон „Авиомедицинска евакуация” на Отдел „Авиационна медицина и авиомедицинска евакуация” в Научнопниложен центън по военномедицинска експентиза, авиационна и монска медицина към Военномедицинска академия.

1

капитан

3i24 40i7

магистън-лекан

Секнетно, NATO Secret

 

 

Длъжности за сержанти:

№ по ред

Наименование на длъжността, ВП № на военното формирование и гарнизона

Брой

Военно звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

1.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 42600 - Мусачево на Медицински пунктове към ВМА - София.

1

старши

сержант

3331 4004 п6

“професионален бакалавър по..... ”

Поверително

2.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 48430 - Стара Загора на Военно формирование 24150 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

3

старши

сержант

3331 4004 п6

“професионален бакалавър по..... ”

Поверително

3.

Медицинска сестра в медицински

 

 

3331 4004

 

 

 

пункт в НВУ „Васил Левски” -

1

старши

“професионален

Поверително

 

Велико Търново в Медицински

сержант

п6

бакалавър по..... ”

 

пунктове към МБАЛ - Плевен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.        Конкурсът се организира от началника на Военномедицинска академия.

3.        Провежда се в две фази.

3.1.   Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест е проверка на следните четири норматива:

-            норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 1 минута;

-            норматив № 2 - изпълнение на лицеви опори - брой за 1 минута;

-            норматив № 3 - бягане „Совалка” -10x10 метра;

-            норматив № 4 - крос 1000 метра.

3.2.      Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

4.        Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

4.1.      да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността

4.2.    да не са по-възрастни от 40 години за длъжности за офицери и 33 години за длъжности за сержанти;

4.3.      да са годни са за военна служба;

4.4.    да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

4.5.    срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4.6.      нямат друго гражданство;

4.7.    не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

4.8.    покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

4.9.      са психологически пригодни.

5.          Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат до 15.04.2016г. лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие до началника на ВМА с приложени към него:

5.1.     автобиография;

5.2.    копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.3.            копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

5.4.     свидетелство за съдимост;

5.5.    декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

5.6.    декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

5.7.    съгласие за предостяване и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

5.8.    удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

5.9.    удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

5.10.     копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

5.11.    копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

5.12.     други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кандидатите са завършили успешно изискуемото образователно ниво за вакантната длъжност, но дипломата им все още е в процес на издаване, може да представят оригинал на уверение, че са положили съответните държавни изпити.