3400, гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" N 2
Предлагаме Ви партньорство в практическата ни работа със студентите като осигуряваме терен за посещения, а с това и да съумяваме да демонстрираме и да интегрираме студентите в образци на професионална дейност в няколко направления:

  1. Разполагаме с много добра материално-техническа база.
  2. Организационни условия на работа и богат практически опит.
  3. Информационна среда и технологии за професионална дейност.
  4. Впечатляващ личностен професионализъм и манталитет.
  5. Изключителна  работоспособност и мотивиращи способи при работа със студенти. Мотивиране на бъдещите специалисти за оставане на работа в болницата, ангажирайки се с професионалното и кариерно израстване и тясното подпомагане на

различини равнища /договори за спонсорство на студенти по: медицина, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти и специализация на лекари/ за специалности от, които лечебното заведение има потребност и не е база за обучение.